A digitális transzformáció szerepe a vállalati teljesítmény növelésében

A digitális transzformáció szerepe a vállalati teljesítmény növelésében

A digitális transzformáció több, mint egy új trend. Nélkülözhetetlen tevékenység és fontos eleme a vállalati stratégiának, amely jelentősen befolyásolja a munkatermelékenységet és az eredményt. A digitális innováció egyre nagyobb szerepet játszik a versenyképesség és a hatékonyság növelése szempontjából. Azonban Közép- és Kelet-Európa vállalatai le vannak maradva a nyugati vállalatokhoz képest ami a digitalizációt és a produktivitást illeti. Ennek a szakadéknak az áthidalásához járulunk hozzá a CHEQ applikációval.

A vállalati innováció és digitalizáció hatása a produktivitásra

Egyre több európai vállalat ismeri fel a digitális innovációban rejlő lehetőségeket, amelyek hozzájárulnak a piaci versenyképesség növeléséhez. Éppen ezért egyre aktívabban kezdik alkalmazni ezeket a megoldásokat a munkafolyamataikban, növelve ezáltal a termelékenységet is. 

Azonban jelentős különbségek tapasztalhatók az egyes európai országok digitális infrastruktúrája és digitális készségei között. Magyarország például jelentős lemaradásban van az EU-s átlaghoz képest. A digitalizáció hatékonysága Magyarországon az EU átlagának mindössze 63%-a. Ha pedig az EU legjobb öt országának átlagát nézzük akkor mindössze 48%-ot érünk el.

Ezért fontos az technológiai innováció alkalmazása

Az innovatív digitális technológiák bevezetése jelentős javulást hozhat a termelékenységben és a hatékonyságban. Ezt támasztja alá az a Deloitte által végzett kutatás is, ami szerint a magasan digitalizált vállalatok esetében 3x valószínűbb, hogy éves bevételnövekedést érnek el, mint azok, akiknél a digitalizáció szintje alacsony. Persze, azért meg kell jegyezni, hogy ez csak abban az esetben igaz, ha a digitális eszközöket alkalmazni is tudják a munkavállalók. Ellenkező esetben a digitalizálás értelmetlen és kontraproduktív is lehet.

A digitális transzformáció ugyanakkor támogatja a vállalatok gyors reakciókészségét és alkalmazkodó képességét is, amivel rövid időn belül képesek megfelelően válaszolni a gazdasági környezet változásából fakadó kihívásokra. Ez egyfajta rugalmasságot is biztosít számukra és tovább növeli a versenyelőnyüket.

A digitális transzformáció kihívásai

A vállalati innováció és digitális átalakulás számos kihívással jár, melyek rendkívül sokrétűek lehetnek. Ezek közül talán a legkritikusabb a digitális eszközök hatékony integrálása az üzleti folyamatokba és a vállalati kultúrába. Ez gyakran új technológiai infrastruktúra kialakítását is igényli, de a humán erőforrás speciális tulajdonságaiból adódó feladatokról sem szabad megfeledkezni. Miben is állnak ezek a kihívások?

1. Technológiai infrastruktúra

Gyakran előfordul, hogy a vállalatok idejétmúlt rendszerekkel és gépekkel dolgoznak, amelyeket nem akarnak leselejtezni, mert még van könyv szerinti értékük. Ezért olyan új technológiai megoldásokat keresnek, amelyek kompatibilisek a régi rendszereikkel. Ez azonban nem mindig járható út, és rengeteg szoftver problémával járhat, ami üzleti kockázatot is magában rejt. Mindemellett pedig csökken a felhasználói élmény a munkavállalók oldaláról. Ennek hatására pedig negatív véleménnyel lesznek minden digitális újításról.

2. Vállalati kultúra

A digitális innováció és a vállalati kultúra kölcsönösen hatnak egymásra. A digitalizáció megváltoztatja a munkamódszereket és a belső kommunikációt is. Sokan azonban nehezen tudják elfogadni az ilyen változásokat. Ezért is olyan fontos, hogy a vezetőség 100%-ig támogassa a digitális átalakulást, úgy is, hogy folyamatosan biztosítják a munkavállalók (át)képzését, és úgy is, hogy ők maguk is átállnak a digitális módszerek alkalmazására.

A digitális transzformáció átláthatóbbá teszi a munkafolyamatokat és javíthatja a termelékenységet.

3. Folyamatok kialakítása

Ezt akár a nulladik lépésnek is tekinthetjük, annyira fontos. Ugyanis sosem magát a vállalatot digitalizáljuk, hanem a folyamatokat. Először fel kell tehát tárni, hogy milyen belső folyamataink vannak az egyes működési területeken, és azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, vagyis hol találhatóak az úgynevezett kapcsolódási pontok. Ez elengedhetetlen feltétele a teljes automatizmus hatékony kialakításának, ami egyúttal biztosítja azt is, hogy a vállalat minden szervezeti egysége az aktuális elvárásoknak és feltételeknek megfelelő lépéseket tegyen. Ezáltal hatékonyabb lesz a munkavégzés, és a termelékenység is nő.

4. Emberi tényezők

Egy vállalat csak annyira digitális és innovatív, amennyire a munkavállalói azok. A teljes munkavállalói állományon belül ez a legégetőbb kérdés. Tipikusan a legnagyobb arányt képviselő fizikai dolgozóknál érdekes kérdés ez,

  • akiknek jellemzően nincs hozzáférése a vállalati IT rendszerekhez,
  • azok használata túl bonyolult a számukra,
  • nem vagy csak korlátozottan érhetőek el email-en, és
  • alapvetően is más, ennek a célcsoportnak megfelelő formában szükséges biztosítani a képzéseket.

Ha a termelésben dolgozó munkavállalók továbbra is mindent papíron vezetnek és kapnak kézhez, illetve a HR és a vezetők is így kommunikálnak velük (pl. faliújság, tájékoztató füzetek), akkor a vállalat abban az esetben sem jár élen a digitális innováció területén, ha az irodai dolgozók a legújabb élvonalbeli technológiákat használják. 

Az emberek képzése és fejlesztése kulcsfontosságú.

Amennyiben azonban erre a kékgalléros munkavállalók esetében a hagyományos formájában (pl. tantermi képzések) nem tud a vállalat pénzt és időt fordítani, vagy nincs rá elegendő személyi erőforrása, úgy megoldás lehet, hogy olyan felhasználóbarát digitális megoldást válasszon erre a célra, mint amilyen a CHEQ is. Az eszköz használata rendkívül intuitív és olyan egyszerű, hogy még egy 6 éves gyerek is alkalmazni tudná.

5. Pénzügyi korlátok

Az is akadály szokott lenni, hogy a vállalatok többsége holdra-szálláshoz is megfelelő digitális technológiát szeretne bevezetni, miközben csak egy drónt hajlandó/tud megfizetni, természetesen kitartóan ragaszkodva közben a digitalizációval elvárt eredménytervhez. És nagyon meglepődik, amikor szembesül azzal a szomorú helyzettel, hogy a drón-szerű digitális megoldás nem az elképzelések szerinti teljesítményt hozza. A problémát az is tetézi, hogy olyan megoldást akarnak, amit majd akár évtizedeken át is használni tudnak. Azonban be kell látni, hogy a digitális innováció ennél rövidebb időtávlatokban gondolkodik, hiszen napról napra születnek új és forradalmi technológiai megoldások.

Megjegyzés

A CHEQ-nél tudjuk, hogy sok vállalat számára jelent pénzügyi nehézséget egy digitális eszköz bevezetése vállalati szinten. Éppen ezért tesszük lehetővé, hogy már akár néhány alap funkcióval indítsák el az átalakulást. A későbbiek folyamán pedig bármikor lehet bővíteni az 50+ elérhető felhasználási lehetőséggel. Ráadásul a piaci igényeken és technológiai változásokon alapuló folyamatos fejlesztésnek köszönhetően az eszköz mindig naprakész, így évek múlva is képes lesz rugalmasan kiszolgálni az aktuális igényeket.

6. Erőforrások

A digitalizálás folyamatával foglalkozni kell, és ez gyakran – a legtöbb fejlesztéshez hasonlóan – eleinte többletmunkát jelent a bevezetési projektbe bevont munkatársak számára. Ez sokszor oka annak, hogy nagyon lassan halad – vagy el sem kezdődik – a digitális átállás. A vezetők ezt az átmeneti terhelést  ugyanis úgy kezelik, hogy a digitalizálás még várhat, mert fontosabb, jellemzően rövid távú feladatokkal kell aktuálisan, akár tűzoltásszerűen foglalkozni. Abba már kevésbé gondolnak bele, hogy bár a digitalizáció ideiglenesen többletmunkát jelent, azonban a bevezetést követően minden sokkal gördülékenyebb lesz, hatékonyabbá válik a munkavégzés, és megnő a teljesítmény is. Ezért is fontos az, hogy bármelyik szervezeti egységet érintse is a digitalizációs fejlesztés, az erről történő döntésnek mindenképpen stratégiai szinten kell megszületnie a megfelelő megtérülés számítással és pontos eredmény elvárással együtt. A legtöbb cégnek éppen ezért van digitális stratégiája. 

A digitális innováció olyan a vállalatok számára, mint újból feltalálni a kereket. Hatékonyabbá és könnyebbé teszi a munkát.

CHEQ: a vállalati termelékenység motorja

A CHEQ olyan innovatív digitális megoldásokat kínál a vállalatok számára, amelyek segítenek optimalizálni és automatizálni bizonyos rutin feladatokat. Emellett támogatja a hatékonyabb humán erőforrás menedzsmentet, és biztosítja azt is, hogy minden munkavállaló, beleértve a fizikai munkaerőt is, akár azonnal és hiteles forrásból értesüljön a vállalat stratégiájáról és a számukra fontos célkitűzésekről. A CHEQ által kínált megoldásokkal a vezetés olyan eszközt kap a kezébe, amellyel lehetősége lesz még hatékonyabban összehangolni a vállalat működését, ezáltal támogatni a stratégiai célok elérését, a folyamatok optimalizációját és a produktivitásnövelést.

Mindezek mellett azt is érdemes megemlíteni, hogy CHEQ-el a fenntarthatósági és a zöld megoldásokban is jelentős lépést tehetünk előre.

Papírmentes iroda és az ökológiai fenntarthatóság

A CHEQ használata mellett a papírmentes irodai környezet valósággá válhat. Számos adminisztratív feladat váltható ki vele, mint például:

  • munkavégzéssel kapcsolatos dokumentumok aláírása és vezetése (pl. jelenléti ív)
  • munkaviszonnyal kapcsolatos dokumentumok aláírása (pl. munkaszerződés módosítás)
  • juttatásokkal kapcsolatos nyilatkozatok aláírása (pl. cafeteria)
  • adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumok (pl. GDPR)
  • bérpapírok nyomtatása és kiosztása stb.

Ez nemcsak az irodai költségek lefaragása szempontjából fontos, hanem azért is, mert általa egyszerűbbé és gyorsabbá válik a dokumentumok kezelése és tárolása, jelentősen kevesebb munkával. Ráadásul csökkenti az adminisztrációs hibák kockázatát is.

Emellett arról sem szabad megfeledkezni, hogy a papírmentes adminisztráció révén a vállalatok csökkenthetik az ökológiai lábnyomukat is, ami a fenntarthatósághoz járul hozzá.

A digitális transzformáció és a munkaerő összehangolása

A CHEQ bevezetésével olyan vállalatszintű digitális transzformáció érhető el, amely által valóban minden munkavállaló elérhetővé és bevonhatóvá válik. Hiszen csak egy okostelefonra van szükség a használatához. Ezzel pedig ma már szinte minden felnőtt ember rendelkezik. A CHEQ segítségével végre a digitalizációs programokban eddig mellőzött kékgalléros munkavállalók is pontos képet kaphatnak a vállalat céljairól és arról, hogyan tudnak részesei lenni az eredmények elérésének. 

Ha szeretnél többet megtudni a CHEQ-ről, akkor kérj egy ingyenes és személyre szabott bemutatót.