Ezért fontos a munkavállalói elégedettség mérése és így értelmezd

Ezért fontos a munkavállalói elégedettség mérése és így értelmezd

Rendkívül fontos a munkavállalói elégedettség mérése, hiszen értékes betekintést nyerhetünk általa a dolgozók viselkedésébe, attitűdjébe, tapasztalataiba és elképzeléseibe is. Mindezen információ birtokában a HR és a vezetőség olyan lépéseket tehet, amelyek támogatják a tehetséges munkavállalók megtartását, és hozzájárulnak a vállalat sikereihez. Talán még sosem volt annyira fontos a munkavállalói elégedettség mérése és annak értelmezése, mint a jelenlegi kompetitív világban, ahol a vállalatok egymással versenyeznek a tehetséges dolgozókért. Tévedés ne essék, a szakmailag kimagasló kékgallérosokért éppúgy versengenek, mint a tehetséges szellemi munkát végzőkért.

5 érv, amiért fontos a munkavállalói elégedettség mérése

Mielőtt még bemutatnám, azt a 5 okot, ami alátámasztja a dolgozói elégedettség mérését szeretnék egy tanulságos, tényeken alapuló történetet megosztani veled. A történet a generációk munkáltatóhoz való hozzáállását mutatja be, és akár nulladik érvként, azaz kiindulópontként is gondolhatunk rá.

A generációk viszonyulása a munkáltatóhoz

Amíg a Baby Boom előtti és a Baby Boom generáció tagjai fölöttébb lojálisak voltak a munkáltatóikhoz, és keményen dolgoztak megbecsülve azt, hogy stabil munkahelyük van, addig ugyanez a későbbi generációkról már nem mondható el. Az X generáció a szakmájukhoz, míg az Y/Milleniumi generáció tagjai a saját karrier lehetőségeikhez hűségesek. Azaz ezen generáció tagja már nem hisznek abban, hogy egy munkáltatónál kell dolgozniuk egy életen át. Ha szakmailag vagy saját egyéni céljaik szempontjából jobb lehetőségre nyilik alkalmuk élnek vele, és munkahelyet váltanak. A Z generáció tagjai még csak most kezdenek a munkaerő piacra lépni, de már most is az figyelhető meg, hogy számukra sem a munkáltatóhoz való lojalitás a legfontosabb. Éppen ezért egyetlen munkáltató sem engedheti meg magának, hogy ne foglalkozzon a dolgozói elégedettség méréssel, hiszen ezen múlhat, hogy meddig képesek maguknál tartani a tehetséges és szakértő munkavállalókat.

5 érv, amiért fontos a munkavállalói elégedettség mérése

1. Érv – Azonosítja a problémákat

A munkavállalói elégedettség mérése segít azonosítani a vállalati problémákat és feltárja azokat a területeket, amelyek aggodalomra adnak okot. A felmérés során kiderül, hogy a dolgozók munkahelyi morálja mennyire magas vagy alacsony. Emellett arra is választ adhat, hogy mi állhat a munkavállalói teljesítmény csökkenés, valamint a magas fluktuáció hátterében. Ennek okai nem ritkán a munkakörnyezetükkel és/vagy a munkakörükkel kapcsolatos elégedetlenségből fakadnak.

A problémák feltárása lehetőséget teremt a HR és a vezetőség számára, hogy lépéseket tegyenek a helyzet megoldásra.

2. Érv – Tehetségek megtartása

Az elégedettebb munkavállalók többnyire tovább maradnak az adott munkahelyen. Ez nemcsak csökkenti a fluktuációból származó költségeket, mint toborzás, gyengébb termelés a betanulási időszakban, képzések stb., de még munkáltatói márkát is erősíti. Az elégedettebb dolgozók ugyanis szívesen és pozitívan beszélnek munkahelyükről. Ha ezt ráadásul olyan tehetséges szakemberek teszik, akik szavára sokan adnak, úgy az jelentős mértékben hozzájárul a jó munkáltatói imázs kialakításához, ami tovább könnyíti a tehetséges szakemberek alkalmazását.


A megfelelő kérdésekkel nemcsak az elégedett munkavállalókat tudjuk beazonosítani, de az elégedetleneket is. Ez hatalmas előnyt jelent, hiszen, ha idejében azonosítjuk őket és az elégedetlenségük okát, úgy határozott lépéseket tudunk annak kiküszöbölésére tenni. Így tovább tarthatjuk meg a munkaerőt.

3. Érv – A produktivitás javítása

Megfigyelések szerint az elégedettebb dolgozók többsége produktívabb és elkötelezettebb is a vállalat céljainak elérését illetően. Hajlandók az elvártnál jobban teljesíteni a munkájukban, együttműködnek a kollégáikkal, és azon vannak, hogy egy kellemes munkakörnyezetet teremtsenek a maguk és munkatársaik számára egyaránt.

4. Érv –  A munkáltatói márka erősítése

Erre fentebb már utaltam, de önálló érvként is érdemes felhozni, amikor a munkavállalói elégedettség mérése a téma. A felméréssel ugyanis azt az üzenetet küldi a vállalat a dolgozók felé, hogy fontos számukra a munkavállalók boldogsága, psczichikai kiegyensúlyozottsága és úgy általában a munkahelyi közérzete. Különösen igaz ez abban az esetben, ha a felmérést követően a vállalat megteszi a szükséges lépéseket ahhoz, hogy ezt a dolgozói jóléti állapotot elérje és fenttartsa. Mindezen tevékenységnek ugyanis híre megy, ami pozitívan formálja a munkáltatói márkát, és vonzza a tehetséges munkavállalókat.

5. Érv – Támogatja a döntéshozatalt

A felmérés során olyan hasznos információkhoz juthat a vezetőség, amelyek fényében jobb döntéseket hozhatnak. A felmérés eredménye alapján optimalizálhatják például a béren felüli juttatási csomagjaikat vagy a vállalati belső kommunikációt. De ugyancsak ennek értelmében fény derülhet arra, hogy szükség van esetleg olyan csoportvezető tréningekre, amelyek a jobb, eredményesebb munkatársi kommunikációt célozzák meg, vagy karrierutak tervezését egyénileg esetleg pozíciók függvényében.

Kösd össze a pontokat

Így értelmezd a munkavállalói elégedettség mérés eredményét

A felmérést nem elég előkészíteni, de a kapott válaszokat fel is kell dolgozni. Az alábbiakban arra kapsz tippeket, hogyan érdemes elemezni a kérdőívre kapott válaszokat, és mire érdemes odafigyelni.

1. Számszerűsítsd a válaszokat

A pontosabb értékelés érdekében érdemes számszerűsíteni a válaszok eredményeit. A számok révén olyan kézzelfogható eredményt kapsz, amelyek egyértelműek és nem adnak teret a félreértéseknek. Emellett ahhoz is hozzájárul, hogy könnyebben azonosítsd a trendeket és a mintákat.

2. Szegmensek szerint (is) elemez

A munkavállalói elégedettség mérése során észben kell tartani, hogy a különböző területen dolgozók igényei eltérnek egymástól, ezért ők másként is értékelik munkakörülményeiket, noha egy vállalat munkatársai. A gyártósoron dolgozó kollégának minden bizonnyal más véleménye van a vállalati belső kommunikáció minőségéről például, mint az irodai munkatársának az értékesítési osztályon. Különösen igaz ez abban az esetben, ha a cég nem használ a CHEQ-hez hasonló belső kommunikációs csatornát, hanem e-mailben és faliújságokon keresztül kommunikál munkavállalóival.

Többféle szegmens szerint is vizsgálhatod a felmérés eredményét:

  • munkaterületek és részlegek szerint
  • nemek szerint
  • generációk szerint 
  • kisgyermekes anyukák/apukák és nagy gyermekes vagy gyermektelenek dolgozók szerint
  • hátrányos helyzetű munkavállalók (pl.: kerekesszékes, erősen gyengénlátó stb.) és egészséges dolgozók szerint
  • külföldi és hazai munkavállalók szerint stb.

3. Azonosíts trendeket és mintákat

Következő lépésként trendek és minták után kell nézni. Például a férfiak elégedettebbek-e a bérükkel, mint a nők? A felső vezetés boldogabb-e a munkahelyén, mint a gyári dolgozó? A fiatalabb generáció van-e olyan elégedett a vállalaton belüli fejlődési lehetőségeivel, mint az idősebb generáció tagja?

Ha a különböző csoportok nagyon hasonlóan vélekednek ugyanarról (pl.: bérezés), akkor az jel lehet arra, hogy a témát érdemes lenne mélyebben is vizsgálni. Előfordulhat ugyanis, különösen akkor, ha a felmérés nem anonim módon történt, hogy a következményektől félve nem válaszoltak őszintén.

4. A kvalitatív válaszokra is figyelj

A munkavállalók szabad-szavas válaszai rendkívül értékesek. Ez segít megérteni egyéni szinten a motivációt, gondolkodásmódot és az attitűdöt. Felszínre hozza a kritikákat, amelyeket javaslatként is fel lehet fogni. Megérthetjük általa, hogy miért értékelte a munkavállaló csupán 4-re a belső kommunikációval való elégedettségét 6-os helyett azon az 1-től 6-ig terjedő skálán, ahol a 6 a maximálisan elégedett választ jelölte.  

A kvalitatív válaszok függvényében akár mélyebbre is áshatunk fókuszcsoportok létrehozásával.

5. Kösd össze a pontokat

A dolgozói elégedettség mérése során a vállalatoknak nem az a célja, hogy statisztikákat állítsanak fel, hanem, hogy megértsék, milyen tényezők befolyásolják kedvezően vagy kedvezőtlenül a munkavállalók teljesítményét. Milyen tényezők lassítják vagy gyorsítják a munkaerő fluktuációt? 


Éppen ezért össze kell tudnod kötni a pontokat. Például, hogyan hat a dolgozók teljesítményére a közvetlen vezetőjükkel való kapcsolatuk? Vizsgáld meg, hogyan teljesített az elmúlt időszakban az a csoport, ahol rosszabb kapcsolat van a vezető és a beosztottak között. Lehet, hogy vezetői tréningre lenne szükségi, hogy a vezető jobban kommunikáljon a beosztottaival? Lehet, hogy egy apró változtatás is javítja a kapcsolatot és a teljesítményt.

6. Benchmark, azaz hasonlítsd össze az eredményeidet

Ha rendszeresen végzel munkavállalói elégedettség mérést, akkor a saját korábbi eredményeiddel is össze tudod hasonlítani az aktuálisakat. Ebből is hasznos következtetéseket vonhatsz le. Láthatod, hogyan változnak a trendek és a minták a vállalaton belül. Visszajelzést kapsz arról, hogy a korábbi felmérést követően végzett módosítások eredményesek voltak-e vagy sem.

A korábbi saját adatok mellett azonban érdemes a nemzeti és az iparági adatokhoz is hozzámérned magad. Ez segít megérteni, hol helyezkedsz el országos szinten, és az iparágadon belül.

Végezetül állíts össze egy riportot az eredményeket illetően, hogy könnyebben átbeszélhessétek azokat a felső vezetőkkel, és kidolgozhassatok rá egy akciótervet.

Letölthető kérdéssor

Most, hogy már tudod miért olyan fontos a munkavállalói elégedettség mérése és hogyan kell az eredményt értelmezni, talán te is kíváncsi lettél arra, hogy nálatok mi a helyzet. A felmérésedet támogatón szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy összegyűjtöttünk 50+ általános kérdést, amelyek remek kiindulópontként szolgálnak. Ezeket IDE kattintva töltheted le ingyen. És ne feledd! A CHEQ felülete is kiválóan alkalmas ilyen felmérések elvégzésére.