Контролиране на клюките – поемете контрола върху вътрешната си комуникация

Контрол на клюките - Контролирайте вътрешната комуникация

Разпространяването на информация чрез неформални канали често я превръща в слухове и изкривява през призмата на всеки служител. Има множество фактори като небрежност, лични мнения и емоции, и сложността на информацията, които предразполагат служителите към дори неволното грешно предаване на информация или изкривяването й.

Запазете информацията вярна.

  • Не оставяйте на коридорните клюки да управляват компанията Ви и поемете обратно целия контрол над комуникацията с CHEQ.
  • Не оставяйте място за недоразумения. Възползвайте се от видео съобщения и говорете лично с колегите си.

Управленска комуникация – контрол на слуховете. CHEQ.

Независимо в личния живот или на работа, слуховете и клюките са често среано явление. Понякога става въпрос за подслушан фрагмент от изречение, извън контекст, а понякога става въпрос за измислици на някой служител. Независимо какъв е случаят, разпространяването на важна информация извън официалните комуникационни канали често води до изкривена реалност. Това се дължи на невнимание, влияния на емоции и мнения, на сложността на съобщението, което означава, че има нужда от контролирана система за информация, която да сложи край на корпоративните клюки.

Превърнете вътрешната комуникация в проактивна, а не реактивна среда.

Количеството енергия, което е нужно за да се опровергае един слух е повече, отколкото енергия би отнело просто да се споделят истинските новини в началото. Затова един от най-добрите похвати за превантирането на слухове е да бъдат изпреварени. Ако комункацията е директна и консистентна, има много по-малко поле за изява на слуховете. Чрез изясняване на обстоятелствата като ползваме добре изграден канал за комуникация, служителите вече нямат нужда да шепнат по коридорите. Това помага, тъй като служителите ще имат възможност да задават директни въпроси на ръководството като използват CHEQ. Дори анонимно.