CHEQ е най-краткият път до колегите Ви

Благодарение на CHEQ, задачите на HR администратори (човешки ресурси) могат да бъдат автоматизирани и подредени в едно приложение, свързано с всички в компанията.

Най-новите ни клиенти:

Подобрете комуникацията си с CHEQ

Свързаност

Сложете край на комуникационната пропаст между ръководството, служителите и работниците.

Ангажираност

Изградете доверие и увеличете ангажираността на служителите в цялата компания.

Управление

Дигитализирайте процесите си и автоматизирайте административните задачи с интранет чат.

Измервания

Получавайте данни на живо за ефективността на вътрешната комуникация.

Вярваме, че мигновената вътрешнат комункация е жизненоважна за един успешен бизнес. Затова трябва да е прост процес, достъпен за всички участници.

Как CHEQ ще подобри комуникацията Ви?

Нека Ви покажем колко бързо действа CHEQ

Нека да говорим

От нашите клиенти

Контакт