Zarządzanie zmianą — Zaakceptuj zmiany z CHEQ

Fogadd jól a változást - Változásmenedzsment CHEQ-kel

Zmiany organizacyjne? Przeprowadzka fabryki? Nowa lokalizacja? Zawsze są jakieś zmiany, a im szybciej dostosujemy się przy odpowiednim zarządzaniu zmianami, tym lepiej dla nas.

Zarządzaj zmianą


Przygotuj swoją organizację na zmiany z CHEQ, bądź przygotowany na nieoczekiwane zdarzenia
Oprócz zbudowania sprawnego i efektywnego kanału komunikacji, możesz zidentyfikować kluczowych dla komunikacji pracowników, których możesz zaangażować w sprawne zarządzanie transformacją.
Zarządzanie zmianami. CHEQ.
Zmiana jest naturalnym zjawiskiem w życiu firmy. Niezależnie od tego, czy jest to przeprowadzka, nowa technologia czy zmiana zarządzania firmą, wyniki w takiej czy innej formie wpływają na pracowników, partnerów i klientów firmy. Zła wiadomość jest taka, że większość ludzi nie jest fanami zmian. Dobrą wiadomością jest to, że CHEQ pomaga w zarządzaniu zmianą poprzez wsparcie komunikacji wewnętrznej.

Dlaczego komunikacja jest ważna podczas zmiany?


Jedną z głównych przyczyn skazujących zmianę korporacyjną na niepowodzenie jest nieodpowiednia komunikacja: konsekwencją niespójnej, niewystarczająco informacyjnej komunikacji jest zdezorientowanie pracowników i negatywny stosunek do procesu. A brak komunikacji wewnętrznej otwiera drogę do rozprzestrzeniania się plotek. Jest rzeczą oczywistą, że współpracownicy są ciekawi, jak zmiana wpłynie na nich, jakie są jej cele i jak zmienią się warunki pracy. Aby zaakceptować zmianę i skutecznie ją przeprowadzić, istotne jest, aby pracownicy dostrzegli i zrozumieli jej proces i konieczność, dlatego komunikacja wewnętrzna jest jednym z istotnych elementów zarządzania zmianą.

Jak pomaga CHEQ?


Za pośrednictwem CHEQ możemy wysyłać indywidualne wiadomości do różnych grup pracowników, czy to całej firmy, czy nawet pojedynczego pracownika. Wiadomość dociera do odbiorców bezpiecznie i bez zmian. Obsługiwana jest dwukierunkowa komunikacja: koledzy mogą zadawać pytania bezpośrednio kierownictwu, wrażliwe pytania można również zadawać anonimowo. Może rozwinąć się skuteczny, konstruktywny dialog, który jest kluczem do udanej zmiany. Komunikacja wewnętrzna może być natychmiastowa lub zaplanowana, dając tym samym możliwość informowania współpracowników o sytuacjach doraźnych, jak i długoterminowych strategicznych. Oprócz zbudowania efektywnego kanału komunikacji, możesz zidentyfikować kluczowych dla komunikacji pracowników, których możesz zaangażować w sprawne zarządzanie transformacją. Przygotuj swoją organizację na zmiany z CHEQ, bądź przygotowany na nieoczekiwane zdarzenia.