Развитието на компаниите с решението CHEQ

Развитието на компаниите с решението CHEQ

Развитието на компаниите винаги е било изключително вълнуваща област от света на бизнеса, на която трябва да се обърне още повече внимание във все по-бързо променящия се модерен свят. С развитието на Industry 4.0 и AI, с всеобщото разпространение на дигитализацията, компаниите няма как да не анализират пазара надълго и нашироко. Защото колкото по-късно тръгнат по пътя на корпоративното развитие и модернизация, толкова по-малко е тяхното конкурентно предимство. Бизнес средата непрекъснато се променя, тя не чака всички компании да наваксат. Освен това се променят и нуждите на клиентите, които могат да бъдат удовлетворени само ако компанията непрекъснато се развива, оптимизира своите процеси, развива своите служители и се възползва от предимствата, присъщи на новите технологии.

Развитието на компаниите е отговорност на всеки

В по-големите компании не е необичайно отделен отдел да се занимава с фирменото развитие. Това има своите предимства (напр. има ръководител на проекта, който отговаря за изпълнението), но не трябва да се забравят и недостатъците му. В случай, че има специален екип, който се фокусира върху задачата за развитие на компанията, всеки очаква решението от него. Това е като когато се очаква иновация от определен човек. 

Въпреки това, точно както иновацията може да дойде от всеки, корпоративното развитие не е отговорност на който и да е отдел. Не на последно място, защото, особено в случая на големи компании, тези хора не са наясно с ежедневните предизвикателства на компанията. Като служители с бели якички, те може дори да не знаят как да уведомят физически работници за промени в компанията в труден момент, независимо дали става дума за въвеждане на нова програма за лоялност на клиентите, промоция на ново меню или промяна на работна смяна. Само участващите знаят това, така че развитието на компанията също е тяхна отговорност.

Стъпки на развитието на компаниите

По-долу представяме накратко стъпките, свързани с развитието на компаниите, и на какво трябва да обърнете внимание, когато правите предложение до ръководството, отговорно за бизнес развитието на компанията. Определено си струва да следвате тези стъпки и аспекти, тъй като това увеличава шансовете вашето предложение да бъде подкрепено.

1. Стратегия и цели

1.1. Познаване на стратегия и цели

Преди да предложите нещо за подобряване на организацията или работните процеси, е важно да помислите какви са целите на компанията и каква стратегия иска да прилага.

Това може да бъде огромно предизвикателство за вас, особено ако във вътрешната комуникация на компанията има какво да се желае. Например, не съобщавате целите си или никога/рядко чувате за тях поради работата си. В този случай първото ви предложение за развитие на компанията може да бъде например компанията да въведе инструмент за вътрешна комуникация, който е достъпен и лесен за използване от всеки, независимо от длъжността, например CHEQ, така че всеки да е наясно с стратегията и целите на компанията, за да може съответно да допринесе за постигането на резултати.

1.2. Дефиниране на SMART цели, съобразени с визията на компанията и пазарната среда

След като сте наясно каква е стратегията на компанията, трябва да обмислите и какви предизвикателства трябва да бъдат посрещнати на пазара. Какви нови тенденции в индустрията са се появили, как са се променили нуждите на клиентите или дори служителите. Служителите често биват забравяни при развитието на една компания, въпреки че не би трябвало да е така. Особено сега, когато Gen X и дори по-младото поколение Gen Z работят заедно и всеки има различни умения и нужди.

След това трябва да дефинирате SMART/ УМНИ цели.

Цялата теория произхожда от книгата на Питър Дракър от 1954 г., озаглавена: Практика на мениджмънта. Терминът SMART цели е съкращение от 5 английски думи. Това помага за постигане на успешни цели.

  • S – Specific = Специфични – например: достигнете до физически работници, дори ако работят на различни локации и нямат фирмени имейл адреси
  • M – Measurable = Измерими – например: в каква пропорция печеля физически работници
  • A – Achievable = Постижими например: вместо 15% от служителите, достигам до 80% от тях, като сега включвам и физически служители в комуникацията
  • R – Relevant = Уместни – например: подобрява ангажираността и удовлетворението на клиентите с X% (Имаме клиент, например, който обучава служителите си чрез интерфейса CHEQ, те работят с хора в различни магазини в цялата страна. Тук е от съществено значение, че служителят винаги е точен и разполага с актуална информация. Това допринася за повишаване на удовлетвореността на клиентите и по този начин дори за продажбите в дългосрочен план.)
  • T – Time-bound = С времеви ограничения – например: Ще постигна целта след 3 месеца

През годините експертите добавиха още два фактора към това:

  • E – Evaluate = Оценено в числа – например: за 3 месеца какъв % от служителите всъщност достигнах
  • R – Reward = Прегледано – напр.: какво трябва да направя по различен начин, за да достигна до служителите, които все още не са достигнати
Бизнес цели с CHEQ

2. Лидерство и лидерско развитие

За да бъде успешно развитието на компанията, е важно ръководството да стои 100% зад промяната. Ако фокусът на развитието е нов дигитален инструмент, тогава ръководството трябва да се научи да го използва. Само така можете да дадете пример на служителите или да им помогнете с приложението, ако е необходимо, и само тогава служителите ще имат желание да се адаптират към промяната. Например, ако главният изпълнителен директор на компанията иска да подпише само дигитално документите (това вече е възможно с CHEQ), като промени в договора, одобрения и т.н., тогава всеки ще се адаптира към това. Или, ако HR/payroll вече не приема хартиения лист за присъствие, а го изисква само дигитално, тогава всички ще преминат към това решение.

Проблемът е, когато ръководството не подкрепя промяната на 100% и различни решения работят паралелно дълго време. Това определено трябва да се избягва.

3. Корпоративна комуникация и култура

Ефективната вътрешна комуникация и здравата, приобщаваща култура са от съществено значение за успешното развитие на всеки бизнес. Служителите, разбира се всички, включително физическите работници, трябва да участват в развитието на компанията поне до нивото на непрекъсната комуникация. Ако те са постоянно информирани за напредъка в развитието на компанията, за етапите, които трябва да бъдат постигнати и предстоящите промени, а може би дори за тяхното мнение, тогава те ще са много по-склонни да се съобразят с промяната.

Нещо повече, в корпоративна култура, където цари прозрачност и мнението на служителите има значение, служителите са по-склонни да помогнат на компанията да постигне целите си.

4. Обучение и развитие

Най-ценният капитал на всяка компания е общността от служители. Ето защо, за да остане компанията конкурентоспособна, трябва да се обърне внимание на развитието на работната сила. Това е много важна част от развитието на компанията.


Тук не е нужно веднага да мислите за външно обучение, особено не в случай на обучение на физически работници. Това може да се осигури и вътрешно, например чрез създаване на база знания, достъпна за всеки. Чрез CHEQ, например, компанията качва цялата полезна информация във Viber, където след това е лесно достъпна от всички служители (включително физически). Но освен това интерфейсът може да се използва отлично и за управление на няколко вида микро обучения, като по този начин се гарантира, че служителите могат да изпълняват задачите си на високо ниво.

Обучение и развитие с CHEQ

5. Оценка на изпълнението и обратна връзка

Обратната връзка и оценката са важни и от гледна точка на развитието на служителите и компанията. В тези случаи, използването на CHEQ може да бъде отлично решение. Интерфейсът ви позволява не само да споделяте обучителни материали със служителите, но е подходящ и за проверка на знанията. Тук могат да се извършват тестове, след извършването на които служителят получава незабавна обратна връзка. За секунди ще разберете дали знанията им са достатъчни и дали са издържали теста или имат нужда от допълнително обучение. Седейки от другата страна на устройството, можете също така да получите представа в рамките на минути какъв процент от служителите не достигат минималното изисквано ниво и кой се нуждае от допълнително обучение и в коя област.

Кога приключва развитието на компаниите?

Ако смятате, че корпоративното развитие някога ще приключи, трябва да ви разубедим. „То никога няма да свърши, освен ако не искате да прекратите бизнеса.“ – Развитието на компанията е непрекъснато и винаги адаптирано към предизвикателствата в заобикалящата среда, имайки предвид целите и мисията на компанията. Успехът изисква всички служители. Ето защо, ако все още не сте успели да изградите ефективна комуникация с всички служители, чрез която дори те да споделят своите предложения, например чрез дигитална кутия за идеи , то свържете се с нас и разберете повече за това как CHEQ подпомага развитието на компанията чрез дигиталната координация на служителите за повишаване на производителността.