Подгответе се за всички сценарии

Комуникация при кризи с CHEQ

Има извънредна ситуация във фабриката? Транспортният автобус се е развалил по пътя? Някой е получил положителен COVID-тест в някое от вашите отделения?

Трябва да действате незабавно. С помощта на CHEQ можете да откликнете на секундата и да получите обратна връзка в реално време.

Кризисна комуникация просто с CHECQ

Кризисна комуникация. CHEQ.