Szkolenie zwycięskiego zespołu

Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie nowych pracowników, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i ratownictwa, kursy e-learningowe związane z pracą czy testy wiedzy, regularne kształcenie jest podstawą każdej dynamicznej firmy.

Ucz swój zespół szybko i skutecznie.

  • Digitalizuj i automatyzuj szkolenia poprzez gromadzenie całej wiedzy związanej z firmą w CHEQ.
  • Korzystaj z wielu funkcji, aby udostępniać filmy, prezentacje, dokumenty i sprawdzać wiedzę poprzez testy, quizy i ankiety.
  • Rozwijaj miękkie i twarde umiejętności swoich współpracowników za pomocą materiałów e-learningowych w małych segmentach.
  • Utrzymuj administrację szkoleń w jednym centralnym miejscu, wysyłaj umowy o kurs, certyfikaty i inne dokumenty osobiste jako poufne pliki.
  • Inspiruj swoich współpracowników, informując ich o nadchodzących szkoleniach.

Szkolenie i edukacja. CHEQ.