Ангажирайте партньорите си

Включете партньорите във вашата вътрешна комуникация

Понякога един екип се състои от много повече от колеги. Ангажираността на партньорите Ви е от голямо значение за Вашия бизнес. Не оставяйте комуникацията на произвола, а изградете стабилен канал за общуване с партньорите си посредством CHEQ.

Осигурете успех на партньорствата си.

  • Установете редовно общуване на живо и създайте база данни, която всички Ваши партньори да могат да използват.
  • Ангажирайте ги без нужда от допълнителни усилия от тяхна страна, като им предоставите предпочитания от тях канал за чат с достъп то Вашата среда в CHEQ.
  • Разпределете им нужните права на достъп и са готови за работа с приложението, като всички останали.

Привличане на партньори. CHEQ.