УслугиУслуги

Успехът на CHEQ се дължи на много повече освен на мощните му функции. Експертизата на нашия HR отдел, разработчици и мениджъри на проекти дават превес на страхотния продукт, който разработихме. Ще Ви водим за ръка през всяка стъпка на имплементацията докато компанията Ви не придобие пълния пакет, от който има нужда.

КОНСУЛТАЦИИ

CHEQ е много повече от приложение за комуникация. CHEQ е отпечатък на фирмената Ви култура, и дава възможност за цялостно преформулиране на общуването в компанията. Нашите най-добри експерти са винаги на разположение за да Ви съдействат. Предлагаме и работа с наш партньор Ispiro Consulting - относно откриването на дупки в огранизационното развитие на Вашата компания.

Заявете демо

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦИФРОВА ВЪТРЕШНА КОМУНИКАЦИЯ

Възползвайте се от опита на нашия екип за внедряване, който Ви предоставя ясна и подробна спецификация на процеса на инсталиране, като Ви помага да определите Вашите цели, приоритети и нужди. Нашият екип непрекъснато Ви подкрепя с обучение и най-добри практики, за да сме сигурни, че процесът на внедряване е възможно най-бърз и гладък.

Заявете демо

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Успехът на един комуникационен инструмент като CHEQ, зависи от начина, по който се използва. Затова подкрепяме своите клиенти като им помагаме да изготвят своите комуникационни кампании. Помагаме им с редовни идеи и календари със съдържание. Обучаваме ръководството и ръководотителите на отделните екипи как да използват CHEQ с пълния му потенциал.

Заявете демо

БРАНДИНГ И АВАТАРИ

Тъй като една от основните функции на CHEQ е да представя компанията пред служителите, също така е нужно визуално да представя компанията подобаващо в нейните бранд цветове и лога. По желание на клиента, CHEQ може да бъде брандиран изцяло в цветова схема, дизайн и меню, които да съответстват на бранда на вашата фирма.

Заявете демо

Решения

Успешните бизнеси се движат от успешна комуникация. Употребата на CHEQ може да бъде доста разнообразна. Като това ни подготвя за всевъзможни препятствия, били то очаквани, или неочаквани. Предлагаме кризисна комуникация, автоматизирани HR процеси, лидерска комуникация, управление на промените, обучения и образование за служителите, улесняване на работата от вкъщи, партньорска ангажираност и други.

Заявете демо