Проучване на удовлетвореността на служителите – въпросник

CHEQ Проучване на удовлетвореността на служителите - Примерен въпросник за изтегляне

Провеждането на проучване на удовлетвореността на служителите е от съществено значение за получаване на вярна представа за това колко доволни са служителите от работното си място. Проучването помага да се разсеят съмненията и погрешните схващания, че служителите са доволни от всичко, защото не се оплакват и вършат работата си както трябва или обратното. То също така играе важна роля за определяне на областите, върху които трябва да се съсредоточи вниманието на компанията – например, идентифициране на нуждите на служителите и областите за подобрение, определяне на уникално стойностно предложение като работодател (employer value proposition), което компанията може да изтъкне и в комуникациите за набиране на персонал.

Статията се предлага и с ПОДАРЪК електронна книга „50+ въпроса за измерване на удовлетвореността на служителите“.
Щракнете тук, за да получите електронната книга!

Какво е удовлетвореност на служителите?

Дори най-добрите професионалисти понякога бъркат удовлетвореността на служителите с ангажираността. Въпреки че двете понятия са свързани, те не означават едно и също нещо. Удовлетвореността на служителите е мярка за това колко задоволителни според служителя са условията му на работа (напр. инфраструктура, управление, фирмена култура, придобивки и т.н.). Макар че това влияе на ангажираността, то не означава, че удовлетвореният служител непременно е ангажиран с целите на компанията. Следователно двете понятия следва да се разглеждат отделно.

Нивото на удовлетвореност на служителите зависи от няколко фактора. Например:

 • от заплати и други финансови придобивки,
 • възможности за развитие и кариера,
 • признание – глобално проучване показва, че 79% от молбите за напускане се дължат на това, че работниците не се чувстват оценени.
 • баланс между професионалния и личния живот,
 • натовареност,
 • фирмената култура,
 • управление и др.

От друга страна е погрешно схващането, че това са единствените начини да се запазят щастливи и удовлетворени работниците със “сини якички” в дългосрочен план. Всеки, който е запознат с пирамидата на Маслоу, може да се убеди в това. След като човешката потребност в долната част на пирамидата бъде задоволена, преминаваме на следващото ниво, където работникът вече няма да се интересува само от това дали получава достойно заплащане, но и от това дали трудът му е признат и дали уменията му се ценят. Изглежда, че едно проучване потвърждава това, тъй като само 12 % от документите за напускане се подават, защото на работника е предложена по-висока заплата на друго работно място.

Препоръчителна честота на проучванията на удовлетвореността на служителите

Докато по-опростено проучване на пулса в компанията, състоящо се от 1-3 въпроса, следва да се провежда на всеки 2-4 седмици, по-сложното и всеобхватно проучване на удовлетвореността на служителите следва да се провежда поне веднъж годишно. Тези проучвания могат да съдържат 30-50 въпроса и отнемат повече време за попълване. По тази причина твърде честото провеждане на проучване може да срещне съпротива и нежелание за попълването му. Въпреки това годишното проучване не натоварва служителите и дава възможност на работодателите да обърнат внимание на областите за оптимизация, за да повишат удовлетвореността на служителите и по този начин да задържат талантите. То дори може да залегне в основата на годишната стратегия за човешките ресурси и маркетинг комуникациите. Наистина важното е да се осигури на служителите непрекъсната обратна връзка между двете проучвания (напр. обратна връзка за резултатите, пулсови проучвания, информация за действията на ръководството, предприети въз основа на резултатите от проучването).

CHEQ Проучване на удовлетвореността на служителите - Примерен въпросник за изтегляне

Как да започнете проучването си за удовлетвореност

Подготовката за проучване на удовлетвореността на служителите се състои от няколко стъпки, на всяка от които трябва да обърнете внимание, за да извлечете максимална полза от проучването.

1. Запознайте се с целевата си група

Във всяка голяма компания има много отдели. А хората, работещи в различни отдели, може да имат различни потребности и следователно да изпитват удовлетворение по различен начин. За да разберете по-добре това, има смисъл да проучите удовлетвореността на служителите по целеви групи, като вземете предвид областта на дейност на компанията, жизнения цикъл, корпоративната култура и т.н. Например можете да направите проучване по отдели, тъй като колегите на производствената линия може да имат различни нужди от тези, работещи в опаковането и транспорта, или можете да направите проучване по обекти.

2. Определяне на параметрите на проучването

За успешното проучване е важно да знаете точно какво искате да измерите и върху какво трябва да се съсредоточите във въпросника. Има общи теми, които могат да дадат много информация за цялостното удовлетворение, като например удовлетвореността от:

 • текущата работа, 
 • прекия ви ръководител, 
 • колегите ви, 
 • възможности за професионално развитие, 
 • придобивки и 
 • управление. 

Ако обаче сте наясно коя от тези области в момента е най-важна за вас, например въз основа на резултатите от предходната година, стратегията на компанията или икономическата ситуация, можете да зададете по-задълбочени въпроси, за да проучите нивото на удовлетвореност.

3. Изгответе набор от въпроси за проучване

След като познавате целевата си група и сте взели предвид настоящите приоритети на компанията, можете да започнете да изготвяте набор от въпроси за проучването на удовлетвореността на служителите. 

 • Поддържайте въпросите прости и избягвайте жаргона.
 • Опитайте се да бъдете приятелски настроени и да установите диалог със служителите си.
 • Задавайте само по един въпрос наведнъж, не трупайте информация и въпроси на едно място. Дайте възможност за отговор на двата въпроса поотделно и ги задайте в отделни точки, за да получите ясен отговор.
 • Използвайте различни видове въпроси – Позволете на работниците да дават свободни отговори, но също така и да посочват удовлетвореността си по скала или да избират от списък и т.н.
CHEQ Проучване на удовлетвореността на служителите - Примерен въпросник за изтегляне

4. Изберете канал и тествайте въпросника

В много случаи големите компании все още са принудени да попълват хартиен въпросник с по-голямата част от служителите със синя якичка. Това е не само изключително времеемко и енергоемко упражнение, но и бавно и в много случаи изисква извеждане на колегите от работния процес за това време. Необходимо е по-практично и ефективно решение!

CHEQ може да „управлява“ целия проект – от подготовката до последващите действия. 

 • Предварителна комуникация, подготовка на организацията.
 • Тя ви позволява да изпратите известие до всички заинтересовани страни, че трябва да попълнят проучването.
 • Предоставяте лесен за използване интерфейс за попълване на проучването.
 • Всеки може да го попълни, когато и където пожелае.
 • Можете да изпращате напомняния.
 • Можете да осигурите поддръжка с често задавани въпроси за тези, които имат въпроси относно попълването му.
 • Обработката на отговорите е много по-лесна и бърза, не е необходимо ръчно въвеждане на данни.
 • Можете да съобщите обратно резултатите от теста.
 • Можете да наблегнете на ценностите на компанията.
 • Можете да осигурите връзка между две проучвания, като съобщавате действия въз основа на резултатите и ангажирате служителите.

Въпреки това си струва да тествате въпросника, преди да го стартирате, за да се уверите, че работи правилно, така че служителите да не срещат проблеми при попълването му, което може да доведе до неудовлетвореност.

Няколко съвета, за да накарате повече хора да попълнят проучването за удовлетвореност на служителите

 1. Възможност за анонимно отговаряне – това ще накара повече хора да попълнят въпросника и да дадат по-честни отговори, особено по чувствителни теми. Проучванията показват, че 74% от служителите са готови да дадат обратна връзка, ако могат да го направят анонимно.
 2. Наградете попълването и – Не е необходимо да мислите за огромен подарък, често са достатъчни фирмени подаръци като химикалка или чанта с логото на компанията. Това може да бъде индивидуално въз основа на определени срокове или дори групово въз основа на регионалните нива на завършване.
 3. Бъдете прозрачни и кажете на служителите защо е необходимо проучването – ако те разберат причините за него и за какво ще използвате резултатите и ги споделите с тях, те ще бъдат по-склонни да ви помогнат да постигнете целта си, като попълнят проучването. По-долу сме събрали над 50 въпроса, които можете да използвате като отправна точка за изграждане на собствена рамка за проучване на удовлетвореността на служителите. Изтеглете ги БЕЗПЛАТНО!
 4. Съобщете резултатите от проучването и действайте в съответствие с тях – за съжаление, проучванията показват, че 4 от 5 служители смятат, че ръководството няма да промени нищо след проучването и поради това смятат, че е безсмислено да го попълват. Но още по-тъжно е, че според някои изследвания само 48 % от ръководителите действително предприемат действия след проучване на удовлетвореността на служителите. Така че, ако искате повече хора да попълнят анкетата, трябва да докажете, че тя наистина има смисъл и е полезна.

След като вече знаете как да проведете успешно проучване на удовлетвореността на служителите, просто трябва да отправите въпросите.

Тук сме събрали 50+ въпроса за вас, от които можете да изградите рамката на вашето собствено проучване за удовлетвореността на служителите. Изтеглете ги БЕЗПЛАТНО!