Младото поколение не желае да работи с остарели технологии

Младото поколение не желае да работи с остарели технологии

В идните 10 години, повечето големи компании ще наемат предимно хора от подрастващото поколение Z (родени между 1996-2009), и вече порасналите Y (родени между 1980-1995).

Големите компании търсят тези хора предимно заради завидните им дигитални умения, но се слъбскват с трудности при задържането им на работа при тях.

Основните причини за това са две: Първо, поколенията Y и Z имат различна представа за работно място от техните предшественици. Второ, ръководството на компаниите рядко успява да разбере младите хора, техните очаквания, стремежи и желания. 
Независимо дали им харесва или не, успехът на организациите се крие в способността им да се адаптират. Промените са неизбежни, в нуждата да се посрещнат очакванията на новите поколения и бързо развиващата се технологична среда на бизнеса. Това включва преосмисляне и промяна на съотношението дистанционна работа към работа в офиса, концепцията за фиксирано работно време и други, след като младите поколения изискват повече свобода в работата си, за да са ефективни. Разбира се, работата от вкъщи е нелесна тема за ръководителите, тъй като ефективното й изпълнение пряко зависи от добре устроената инфраструктура за комуникация на компанията. Ако такава липсва, работата от вкъщи може да се окаже непродуктивна за компанията.

Мениджърите, също така трябва да променят лидерския си стил и да се адаптират към новите дигитални инструменти, които им се налага да използват. Младите поколения очакват прозрачност, чувство на партньорство и истинска, двупосочна комуникация с ръководството.

Защо вътрешната дигитална комуникация е най-важният критерии за задържането на служители от поколение Y и Z?

Основните предимства на младите поколения на трудовия пазар са дигиталните им умения и бързите темпове да придобиване на нови умения и познания. В случай, че основните процеси на работа в организацията не съответстват на представата за работна среда в главата на младото поколение, това би представлявало голям проблем за тях. Дори когато корпоративната среда е истински здравословна и продуктивна, ако липсва дигитализация и прозрачна вътрешна комуникация, то служителите от тези поколения често се чувстват не намясто. 

Парадоксално е, че дори големи компании изпитват затруднение при ефективната дигитализация и комуникация със служителите. 
Според служителите от поколенията Y и Z, един от най-важните критерии за добро работно място е дигиталната инфраструктура. Представителите на тези поколения са израснали със смартфони, таблети и джойстици в ръка. В тях водещ мотив е FOMO (Страха да изпуснат възможности – чувство, че пропускаш нещо важно случващо се в момента). Затова се нуждаят се от постоянен достъп до възможно най-новата и актуална информация – от всякъде и по всяко време. Силно свързана с ефективния поток и споделяне на информация е необходимостта от подкрепящи, лесни за достигане и надеждни мениджъри Младите хора просто предпочитат да работят за модерни, “готини” и вдъхновяващи лидери, които също “са на ти” с технологиите.

Връзката между работодателска марка и дигитализацията

Възприятието за една компания като работодател от страна на служителите и дигитализацията вървят ръка за ръка. Младите кандидати за работа обикновено са доста по-нетърпеливи от предишните поколения. По време на процеса по подбор и onboarding поколенията Y или Z, трябва да са изложени на добре организирана, постоянна и дигитално достъпна комуникация от страна на компанията. 
В този ред на мисли, ако успеха на компанията зависи от връзката и задържането на поколения Y и Z, то първата и неизбежна стъпка е трансформирането на процесите по вътрешна комуникация. Ясна предпоставка за това е установяването на дигитален канал за комуникация. Най-лесният инструмент за внедряване и управление е CHEQ, базирана на няколко платформи, корпоративна вътрешна комуникационна система, която не само е ефективна за множество процеси, но и работи напълно в реално време.

Но дигитализирането на вътрешната комуникация не е ли работа на ИТ отдела?

В случай на големи или международни компании, най-голямата пречка при внедряването на дигитална информационна или HR система предимно произтича от големината на компанията. Не е лесно да се премине през международна ИТ централа с цел разрешение за внедряване на нова система във вече съществуващата такава.

Точно в тази сфера, CHEQ има огромното предимство, защото работи автономно, използвайки  Viber, Microsoft Teams, или ваше собствено корпоративно приложение. Няма нужда от сложни процеси на интеграция, както и елиминира шанса за възникване на опасения за сигурност от ИТ гледна точка.

CHEQ може да се настрои и стартира за под 20 часа. Което означава, че младото поколение може да се свърже с информационния поток на компанията ви по всяко време и отвсякъде. Това очакват хората от поколенията Z и Y, да могат да са мобилни – да се свързват с местоработата си чрез приложения за чат от телефони, таблети, дори и от смарт часовници. Чрез CHEQ, ще могат да получават инструкции, фишове за заплата и да се свързват с мениджърите си, дори автоматизирано, чрез чатбот отговарящ на най-често задаваните въпрос. Всичко това от най-удобното и комфортно за тях устройство – телефона.

Ако имате желание да дигитализирате HR процесите в компанията си, или да подобрите вътрешната дигитална комуникация така, че поколенията Z и Y да желаят да работят и допринесат за успеха на компанията ви – Свържете се с нас за персонализирана оферта за внедряване на CHEQ още сега!