Дигитален онбординг и периодично обучение

Дигитален онбординг и периодично обучение

Повечето компании предоставят ограничено насочено обучение на новите служители по време на процеса на онбординг. Въпреки това след изтичане на пробен период, който обикновено е около 3 месеца, обучението на служителите престава или поне не се отделя достатъчно внимание на него. В резултат на това може да се случи, че с течение на времето качеството на изпълнението на работа се влошава, задачите се изпълняват по-бавно, и се увеличават грешките или работните инциденти. Затова е изключително важно, освен възможността за дигитален онбординг, да се отдели внимание и на повтарящото се обучение.

Защо служителите не са обучени?

Компаниите, които не обръщат внимание на периодичното обучение на служителите, обикновено се оправдават със следните причини:

1. Обучението е скъпо

Според старата гледна точка обучението на колегите често се осъществява чрез тренинги. Разходите за организиране на тренинг обаче могат да бъдат огромни. омпанията трябва да заплати таксата за тренинга, може би да наеме място, и да се погрижи за храната и напитките по време на тренинга. Това дори не споменава факта, че тренингът трябва да се организира през работен ден, което означава, че може да бъде необходимо да се спре производството и всякаква работа за целия ден. Това представлява непряк разход за компаниите, поради което се въздържат от организирането на тренинги.

2. Няма или е трудно да се измери резултатът

Това е особено вярно за компании, в които работят предимно работници със сини якички. Защото в техния случай е трудно да се измери наученото. Често те не разполагат с фирмен инструмент за попълване на тестове или даване на обратна връзка за обучението. В техния случай оценяването все още се извършва или на хартия, или на определен за целта фирмен компютър, който могат да използват всички колеги. Какъвто и остарял метод да използва компанията за оценка на знанието на сините якички след обучението, резултатите вероятно ще бъдат неточни.

3. Смятат го за безполезно

Дори ако поканеният обучител има огромни професионални знания и опит, няма гаранция, че обучението ще бъде ефективно. Дори и в този случай обучителят може просто да не е в състояние да предаде знанията си във форма, която да е незабавно приложима за служителите. Но дори ако това се постигне, възниква въпросът доколко служителите могат да възползват от знанията, придобити по време на обучението? Възможно е след 1 седмица или 1 месец служителите да започнат отново да изпълняват всичко по същия начин, както преди обучението. Така че какъв е смисълът от организирането на обучения? 8% от компаниите се страхуват, че обучението в крайна сметка ще бъде неефективно. Ето защо те предпочитат да не го организират.

4. Ако ги обучавам, те си отиват

Някои компании се страхуват, че ако предложат обучение на служителите си, те ще пренесат уменията си другаде. Те ще сменят работата си, преди компанията да е видяла възвръщаемост на финансовите ресурси, вложени в тяхното обучение. Разбира се, това не може да бъде изключено на 100%, дори и чрез подписване на договор за обучение, но проучванията показват, че служителите с удоволствие остават по-дълго в компании, които обръщат внимание на обучението. Това е възможност за кариерно развитие в рамките на компанията и ясен знак, че компанията е ангажирана със задържането на работната си сила.

Дял на заетите млади хора до 2025 г.

Помислете за служителите си и изберете дигитално обучение

Според някои прогнози до 2025 г. близо 73-75% от работната сила ще се състои от Милениали и 25-27% от младежи от поколението Z. Това означава също, че пазарът на труда се променя. Докато стабилността на работното място е била важна за хората от поколението Бейби Бумъри и поколението Х, за новото поколение фокусът ще бъде върху самореализацията и самообучението. Според проучване 63 % от Милениалите и 58 % от поколението Z биха искали да придобият нови умения. Начинът, по който те получават достъп до знания, обаче не винаги е един и същ.

Новата работна сила предпочита дигитално обучение пред традиционното. Това важи с особена сила за поколението Z, което е родено в света на интернет и смартфоните. За тях е почти естествено по всяко време да могат да търсят отговори, решения или да общуват със света чрез своите смартфони. Дори и с техния работодател. Ето защо се препоръчва компаниите да разработят дигитална платформа за обучение възможно най-скоро. Това би могло да увеличи процента на задържане на служителите в бъдеще. В противен случай добрите служители могат да напуснат, преди компанията дори да се притеснява дали парите, вложени в обучението на служителя, ще бъдат възвърнати.

Защо да изберете дигиталното обучение?

Дигиталното обучение, особено микрообучението, 

 • е рентабилно, 
 • може да бъде създадено бързо, 
 • е достъпно по всяко време
 • е лесно и точно за измерване
 • подпомага задълбочаването на знанията 
 • допринася за запазване на знанията (запомняме материала за по-дълго време)

С други думи, чрез дигиталното обучение можем ефективно да се справим с почти всички проблеми, споменати по-горе, които карат компаниите да се въздържат от обучаване на служителите си.

Освен това, ако разработите дигитално обучение чрез CHEQ, то става много лесно достъпно за служителите. Всъщност приложението CHEQ, базирано на чатбот, може да се използва на смартфон, дори чрез Viber. Така че служителите всъщност не трябва да усвояват нови технологични умения, за да използват базата от знания. Също, за достъп до приложението не се изисква фирмен имейл адрес. Използвайки CHEQ, служителите могат да потърсят необходимата им информация по всяко време. Така че това е все едно да имат малка книга в джоба си, която дори може да им покаже как безопасно да сменят газомер, ако това е, което трябва да направят.

Защо е предимство да използвате дигитално решение в процеса на представяне и интеграция на служителите?

Една от причините, поради които има смисъл да се използва дигитално решение още във фазата на представяне и интеграцията, е почти очевидна. С навлизането на все повече млади хора от поколението Z на пазара на труда нараства необходимостта от използване на съвременни технологии. Хартиените методи за онбординг, които все още са в сила от миналия век, са остарели. Нещо повече, в много случаи дори не е ясно съобщено на новите служители с какви документи трябва да се запознаят, къде да ги търсят или кого да попитат. Това може да доведе до лош професионален опит, който да доведе дори до предсрочно прекратяване на трудовия договор. Проучванията показват, че 21-24% от новите служители губят работата си по време на изпитателния срок.

Дигиталният процес на представяне и интеграция обаче позволява на новите служители лесно и само с няколко натискания на бутон да достъпват цялата информация, която компанията предоставя в дигиталната платформа. А ако компанията използва CHEQ за дигитализиране на онбординга, служителят получава и специален дигитален асистент, когото може да попита за всичко, включително

 • какво е седмичното меню в столовата на компанията?
 • кога тръгва служебният автобус?
 • кой работи в компанията?
 • какви допълнителни придобивки се предлагат?
 • какви продукти/услуги предлага компанията?
 • какъв е работният стандарт?
 • как да работят правилно с оборудването и да изпълняват работните задачи?
 • как да произвеждат продукти според изискванията?
 • какво се очаква от поведението и протокола при предоставяне на услуги и др.

Дигиталният асистент никога не отказва да помогне поради липса на време, опасявайки се, че новият служител ще го измести от позицията му. И никога не дава умишлено или неволно непълни или неверни отговори на въпроси. По този начин обучението на новите служители може да се поддържа на високо ниво и да се затвърди като работна дейност.

Друга причина, поради която се препоръчва да се използва дигитално обучение още при представянето и интеграцията на новите служители

Това ще накара всички новопостъпили служители да свикнат с тази форма на обучение и вътрешна комуникация. След това дигиталното микрообучение ще стане напълно естествено за тях, когато получават повтарящо се обучение в този формат. Или когато годишните задължителни обучения и тестове, като например обучението по работна и пожарна безопасност, се извършват тук.

Ако направите дигиталното обучение достъпно за служителите чрез CHEQ или подобно приложение, това също ще окаже положително въздействие върху възвръщаемостта на инвестициите (ROI) от внедряването на системата. Служителите, които са се записали за дигитално обучение, ще се запознаят с приложението и постепенно ще използват CHEQ като самообслужващ канал и за уреждане на административните си въпроси.

Това е особено вярно, ако използвате и микрообучение, за да покажете на служителите за какво и как може да се използва CHEQ. Такова обучение и тест на чатбота е част от основната функционалност на CHEQ от момента на стартирането му. Така че всичко, което трябва да направите, е да следите колко от колегите ви завършват микрообучението.

Разберете как можете да използвате CHEQ за дигитален онбординг и други регулярни обучения! Ако се интересувате от повече подробности, поискайте нашата безплатна демонстрация.