Защо да се измерва удовлетвореността на служителите

Измерване удовлетвореността на служителите CHEQ

Изключително важно е да се измерва удовлетвореността на служителите, тъй като дава ценна представа за поведението, нагласите, опита и идеите на служителите. Въоръжени с цялата тази информация, HR и ръководството могат да предприемат стъпки, които подпомагат задържането на талантливи служители и допринасят за успеха на компанията. Може би измерването на удовлетвореността на служителите и нейното тълкуване никога не е било толкова важно, колкото в сегашния конкурентен свят, където компаниите се конкурират помежду си за талантливи служители. Не се заблуждавайте, те се конкурират за професионално изявени сини якички точно толкова, колкото и за талантливи интелектуални работници.

Статията се предлага и с ПОДАРЪК електронна книга „50+ въпроса за измерване на удовлетвореността на служителите“.
Щракнете тук, за да получите електронната книга!

5 причини, поради които измерването на удовлетвореността на служителите е важно

Преди да представим 5-те причини, които подкрепят измерването на удовлетвореността на служителите, бихме искали да споделим с вас една поучителна, базирана на факти история. Историята показва отношението на поколенията към работодателя и дори можем да я приемем като отправна точка.

Отношението на поколенията към работодателя и удовлетвореността на служителите

Докато членовете на поколенията преди Baby Boom и Baby Boom бяха изключително лоялни към своите работодатели и работеха усилено, оценявайки факта, че имат стабилна работа, същото не може да се каже за по-късните поколения. Поколението X е лоялно към своята професия, докато членовете на поколението Y/Millennium са лоялни към собствените си възможности за кариера. Тоест членовете на това поколение вече не вярват, че трябва да работят за един работодател цял живот. Ако се отвори по-добра възможност в професионален план или по отношение на собствените им индивидуални цели, те се възползват от нея и сменят работата си.

Представителите на поколението AZ тепърва навлизат на пазара на труда, но вече се забелязва, че лоялността към работодателя също не е най-важното нещо за тях. Ето защо никой работодател не може да си позволи да не измерва удовлетвореността на служителите, тъй като това може да зависи от това колко дълго са в състояние да задържат талантливи и експертни служители.

Измерване удовлетвореността на служителите CHEQ

Аргумент 1 – Идентифицира проблеми

Измерването на удовлетвореността на служителите помага да се идентифицират проблемите на компанията и да се разкрият проблемни области. По време на проучването се разкрива колко висок или нисък е моралът на служителите на работното място. В допълнение, той може също така да даде отговор какво може да стои зад намаляването на ефективността на служителите и голямото текучество. Причините за това често произтичат от неудовлетвореност от тяхната работна среда и/или служебните им задължения.

Разкриването на проблеми създава възможност за HR и ръководството да предприемат стъпки за разрешаване на ситуацията.

Аргумент 2 – Задържане на таланта

По-доволните служители обикновено остават по-дълго на работното място. Това не само намалява разходите за оборот, като набиране на персонал, по-ниско производство по време на периода на чиракуване, обучение и т.н., но също така укрепва марката на работодателя. По-доволните служители са щастливи да говорят положително за работното си място. Освен това, ако това се прави от талантливи професионалисти, които се ползват с доверието на мнозина, това значително допринася за изграждането на добър работодателски имидж, което допълнително улеснява наемането на талантливи специалисти.

С правилните въпроси можем да идентифицираме не само доволните служители, но и недоволните. Това е огромно предимство, тъй като ако навреме ги идентифицираме и причината за тяхното недоволство, можем да предприемем решителни стъпки за отстраняването й. По този начин можем да задържим работната сила по-дълго.

Аргумент 3 – Подобряване на производителността

Според наблюденията по-голямата част от доволните служители са по-продуктивни и ангажирани с постигането на целите на компанията. Те са готови да се представят по-добре от очакваното в работата си, да си сътрудничат с колегите си и да се стремят да създадат приятна работна среда за себе си и колегите си.

Аргумент 4 – Утвърждаване на работодателската марка

Вече споменах това по-горе, но си струва да го изтъкна и като независим аргумент, когато темата е измерването на удовлетвореността на служителите. С проучването компанията изпраща посланието към служителите, че за тях е важно щастието, психологическият баланс и общото благополучие на работното място. Това е особено вярно, ако след проучването компанията предприеме необходимите стъпки за постигане и поддържане на това състояние на благополучие на служителите. Всички тези дейности получават добра репутация, която оформя положително работодателската марка и привлича талантливи служители.

Аргумент 5 – Подпомага вземането на решения

По време на проучването ръководството може да получи полезна информация, в светлината на която да вземе по-добри решения. Въз основа на резултатите от проучването те могат да оптимизират, например, своите пакети от обезщетения в допълнение към заплатите или вътрешната комуникация на компанията. Но също така в смисъл на това може да стане ясно, че има нужда от обучения за групови лидери, които целят по-добра, по-ефективна комуникация между колегите или планиране на кариерни пътеки индивидуално или в зависимост от позициите.

HR който измерва удовлетвореността на служителите CHEQ

Ето как интерпретирате резултатите от измерването на удовлетвореността на служителите

Не е достатъчно да се подготви анкетата, но трябва да се обработят и получените отговори. По-долу ще получите съвети как да анализирате отговорите на въпросника и на какво да обърнете внимание.

1. Определете количествено отговорите

За по-точна оценка си струва да определите количествено резултатите от отговорите. Цифрите ви дават осезаеми резултати, които са ясни и не оставят място за недоразумения. Освен това ви помага да идентифицирате по-лесно тенденциите и моделите.

2. Той (също) анализира според сегменти

При измерване на удовлетвореността на служителите трябва да се има предвид, че нуждите на работниците в различните сфери се различават една от друга, така че те оценяват различно условията на труд, въпреки че са служители на една и съща компания. Колега, работещ на производствената линия, със сигурност има различно мнение за качеството на вътрешната комуникация на фирмата, например, от офис колегата в търговския отдел. Това е особено вярно, ако компанията не използва вътрешен канал за комуникация, подобен на CHEQ , а комуникира със служителите си чрез електронна поща и табла за обяви.

Можете да разгледате резултатите от проучването според няколко вида сегменти:

  • според работните области и отдели
  • по пол
  • по поколения 
  • според майки/бащи с малки деца и работници с или без големи деца
  • според служители с увреждания (напр. ползватели на инвалидни колички, тежко увредено зрение и т.н.) и здрави служители
  • според чуждестранни и местни служители и др.

3. Идентифицирайте тенденциите и моделите за удовлетвореността на служителите

Следващата стъпка е да търсите тенденции и модели. Например мъжете по-доволни ли са от заплатите си от жените? Висшият мениджмънт по-щастлив ли е на работа от фабричните работници? По-младото поколение толкова ли е доволно от възможностите си за развитие в компанията, колкото и по-старото поколение?

Ако различните групи имат много сходни мнения за едно и също нещо (например заплата), това може да е знак, че темата трябва да се проучи по-задълбочено. Може да се случи, особено ако анкетата не е проведена анонимно, те да не са отговорили честно от страх от последствията.

4. Обърнете внимание и на качествените отговори

Свободата на словото от служителите е изключително ценна. Това помага да се разбере мотивацията, мисленето и отношението на индивидуално ниво. Той изважда на повърхността критики, които могат да се приемат и като предложения. Можем да разберем защо служителят е оценил удовлетворението си от вътрешната комуникация само с 4 вместо с 6 по скалата от 1 до 6, където 6 показва максималното удовлетворение.  

В зависимост от качествените отговори, можем дори да копаем по-дълбоко, като създадем фокус групи.

5. Свържете точките около удовлетвореността на служителите

Когато измерват удовлетвореността на служителите, компаниите нямат за цел да съставят статистика, а по-скоро да разберат кои фактори влияят положително или отрицателно върху представянето на служителите. Кои фактори забавят или ускоряват текучеството на работната сила? 

Ето защо трябва да можете да свързвате точките. Например, как връзката с техния преки ръководител влияе върху работата на служителите? Проучете как се е представила групата с по-лоши отношения между ръководител и подчинени през изминалия период. Може би е необходимо лидерско обучение, така че лидерът да общува по-добре с подчинените си? Малка промяна може да подобри свързаността и производителността.

6. Бенчмарк, т.е. сравнете вашите резултати

Ако редовно измервате удовлетвореността на служителите, можете да сравните текущите резултати с предишните си резултати. От това също можете да си направите полезни изводи. Можете да видите как се променят тенденциите и моделите във вашата компания. Ще получите обратна връзка дали направените промени след предишното проучване са били ефективни или не.

Въпреки това, в допълнение към вашите собствени предишни данни, трябва също да се сравните с национални и индустриални данни. Това ще ви помогне да разберете къде се намирате на национално ниво и във вашата индустрия.

Накрая съставете отчет за резултатите, за да можете по-лесно да ги обсъдите с висшите мениджъри и да разработите план за действие.

Въпросник за изтегляне

Сега, след като знаете защо е толкова важно да измервате удовлетвореността на служителите и как да тълкувате резултатите, може би също сте станали любопитни каква е ситуацията за вас. В подкрепа на вашето проучване бихме искали да обърнем внимание на факта, че сме събрали 50+ общи въпроса, които служат като чудесна отправна точка. Можете да ги изтеглите безплатно, като кликнете ТУК. И не забравяйте! Интерфейсът CHEQ също е отличен за провеждане на такива проучвания.