Ангажирането на служителите – единственият път към успеха

Ангажирането на служителите - единственият път към успеха

Неслучайно, в повечето големи компании, финансовият успех е директно пропорционален на ангажираността на служителите. Ангажираността на работното място, обаче, е главно зависима от вътрешната комуникация на компанията. 

В истински ангажирани колеги се превръщат само онези, с които мениджмънта комуникира добре, които получават достатъчно обратна връзка, чиято работа е припозната и оценена, които усещат че са въвлечени в прозрачна комуникация в компанията. 

Наличието или липсата на ангажираност у служителите може да допринесе за печалбите на компанията по количествено измерими начини. Резултатите могат да са потресаващи, когато около 65-60% от служителите в дадена фирма са неангажирани, то може да се очаква че около 60% са готови да сменят работата си или активно търсят, докато останалите 40% са склонни съзнателно да влошават работата на компанията. Друг показател на значително отслабване представянето на даден бизнес , е когато значителна част от работното време на служителите е прекарано в търсене на нужна информация. Този процент може да е около 25% от работното време прекарано в издирване на липсваща или непълна информация от различни източници. 

Според друго проучване на Gallup, по-малко от 30% от служителите вярват в бранда, за който работят всеки ден. В тази връзка, проучване на McKinsey Global показва 25% подобрение в печалбите на компаниите, които внедряват умни решения за вътрешна комуникация.

Как да продължим напред?

Измерването и дефинирането на ангажираността на служителите не е лесна задача. Колегите, които са ангажирани по време на работа, не само се чувстват по-добре, но и изпитват вътрешна мотивация да работят. Те се идентифицират с компанията и са по-склонни да поемат отговорност, лоялни са към компанията и говорят добре за нея пред останалите.

Пандемията имаше голям ефект над обществото ни, като едни от най-важните последствия се изпитват именно в работната среда. Дистанционната работа стана новата нормала и много компании поддържат хибридни системи, дори след отшумяване на пандемията. Макар и гъвкавата работна среда да има положително въздействие над настроението на служителите спрямо компанията, на служителите може да им липсва ежедневният контакт лице в лице с колеги.

Точно затова качеството на вътрешната комуникация е особено важно в големите компании. Имейлите, като форма на комуникация, започват да губят своята ефективност, особено когато се сравнят с директна комуникация като чат. В личния ни живот почти не използваме имейлите като форма на комуникация между приятели. Защо да я използваме тогава с колегите?

Поредица от мениджърски имейли със сигурност не биха повишили ангажираността на служител, работещ предимно от вкъщи. Освен това, комуникацията по имейл е практически неизмерима. Невъзможно е да се съберат ценни  статистически данни.

А комуникацията е един от най-важните фактори за изграждане на ангажираност на служителите, защото за да бъдат ефективни, служителите трябва да взаимодействат помежду си, а това е невъзможно без ефективна комуникация.

Какво възпрепятства ангажираността на служителите?

Има редица други пречки, които възпрепятстват ангажираността на вашите служители. Всички от тях, до някаква степен, са свързани с вътрешната комуникация на компанията. Примерите включват:

  • Липса на подкрепа от мениджмънта
  • Недостигане на информация до служителите
  • Липса на култура и платформа за обратна връзка
  • Токсична работна среда
  • Много и ненужно сложни бюрократични процеси
  • Дисбаланс между личен живот и работа
  • Лоши ръководни решения
  • Игнорирани разлики между поколенията

Не всеки проблем в този списък може да се реши чрез по-ефективна комуникация, но всеки един от тях би бил по-лесен за разрешаване, ако имаше такава. Вследствие на добрата комуникация, служителите разбират когато ръководството дава всичко от себе си и е ангажирано с решаването им. Добрата комуникация скъсява дистанцията между мениджмънта и служителите, и преправи път на добра работна етика.

Едно работно място от 21-ви век просто не може да функционира ефективно без цифрови комуникационни решения. Тези инструменти могат да помогнат на служителите да се ангажират с работата си чрез по-добра и по-лесна организация на работното място. А ангажираният служител е не само по-щастлив, но и по-ефективен, и по-добър на работа, като помага на организацията на работното място, повишава ефективността в работните процеси и следователно печалбите. Освен това се намалява текучеството и се повишава лоялността сред колегите.

Независимо дали сте служител или мениджър, повишаването на комуникацията ще улесни работата ви.