Цени, които отговарят на изискванията Ви

Вътрешните комуникации са от същественои значение. Поради това, всички основни функции на CHEQ са включени в трите пакета, които предлагаме. Независимо на коя опция ще се спрете, Вие получавате функционален, готов за използване инструмент за комуникация. CHEQ може да бъде напълно персонализиран, за да отговори на всички Ваши уникални нужди, като същевременно лесно се интегрира към съществуващи системи.

Основен CHEQ пакет

Основният пакет е готов за употреба и е перфектен за всяка компания, независимо от големината, защото съдържа най-популярните функциии и интеграции.

Функции:

Незабавни и планирани съобщения до избраните работни групи (текст, изображение, видео)

Шаблони за подпомагане на създаването на съобщения

Многоканална комуникация със служителите. След инсталиране на Viber, или Microsoft Teams, можете да използвате преимуществата на CHEQ и в тях.

Наръчник с идеи и съвети за вътрешна комуникация

Изследвания на мнението и настроението на служителите, бързи анкети

Нестандартни кампании за геймификация

Покана за достъп до вече съществуваща затворена общност от професионалисти, използващи CHEQ

Нестандартна интеграция: с Microsoft Azure и електронно обучение Moodle

Персонализиран CHEQ пакет

Нашият най-популярен пакет, който включва персонализиране на системата, за да отговаря на нуждите и културата на компанията.

Функции:

Основните CHEQ функции +

Показване на бранда на работодателя

Преработване на интерфейса, с цел придобиване на лика на компанията

Структурите на менютата са филтрирани за целевите групи

Предоставяне на съществуващите материали за електронно обучение

Дигитализирана администрация - базиран на чат на живо тикетинг за организиране на HR, заплати и други задачи

Специфични за индустрията разширения

Персонализиран план за вътрешна комуникация за първите два месеца

Споделяне на най-добри практики за дигитализация – консултации и планиране

Автоматизирани често задавани въпроси (ЧЗД)

CHEQ - Експертен пакет

Препоръчваме този пакет за по-големи организации с уникални нужди.

Функции:

Всички функции на Персонализиран CHEQ пакет +

Диагностика на организационната комуникационна култура и развитие на комуникационна стратегия в компанията Ви

Обучения за развитие на умения между служителите

Дизайн и доставка на кампанията

Поддръжка на няколко езика

Дигитализация и създаване на материали за електронно обучение и обучение

Интеграция със съществуващи вътрешни системи, напр. SAP, NEXON

Разработка по поръчка за автоматизиране на процеси въз основа на уникалните нужди на компанията Ви

Инсталиране на системата в собствен център за данни

Аутсорсване на вътрешни комуникационни задачи