FUNKCJE

U NAS KAŻDY KLIENT ZASŁUGUJE NA USŁUGI PREMIUM

U nas każda firma, nieważne, czy mała czy duża, otrzymuje pełen pakiet usług. Każda umowa zawiera komplet funkcji, a cena zależy od liczby użytkowników.

Funkcje i usługi:

1. Identyfikacja pracowników

 • Wiadomość powitalna od chatbota po rozpoczęciu rozmowy przez użytkownika
 • Identyfikacja użytkownika końcowego
  • Zaakceptowanie polityki prywatności
  • Informacje o korzystaniu z chatbota, „szkolenie” użytkownika (tekst / obraz)

2. Proste wysyłanie wiadomości (Broadcasting)

 • Wiadomości z interfejsu administracyjnego CHEQ – ręczne zestawianie i wysyłanie wiadomości do wszystkich pracowników lub do grupy definiowanej (np. zmiana nocna)
  • Tylko tekst / tekst + obraz / tekst + obraz + link
  • Zaplanowane wysyłki w przyszłości
  • Wiadomości wysyłane do poszczególnych grup pracowników

3. Automatyczne odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

 • Automatycznie dostępne pytania i odpowiedzi skategoryzowane na kilku poziomach w systemowym menu
 • Podstawowe informacje dostępne z poziomu menu
 • Wysyłanie automatycznych odpowiedzi na podstawie słów kluczowych lub zdań z dowolnego tekstu

4. Szybkie kwestionariusze, badania satysfakcji

 • Manualne zestawianie i wysyłanie kwestionariuszy do wszystkich użytkowników za pośrednictwem interfejsu administratora CHEQ
 • Kierowanie wysyłki do mniejszych grup użytkowników
 • Tekst + podanie 5 możliwych ponumerowanych odpowiedzi
 • Zaplanowane wysyłki do poszczególnych użytkowników
 • Możliwość analizy wyników z poziomu administratora CHEQ

5. Komunikacja z pracownikami (Live chat)

 • Możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami zainteresowanymi konkretnym zagadnieniem (HR, lista płac, IT itd.) poprzez chatbota
 • Automatyczne wysyłanie powiadomień przez system do odpowiedzialnych osób o pytaniu oczekującym na odpowiedź
 • Możliwość wysyłania odpowiedzi z poziomu interfejsu CHEQ
 • Możliwość pobrania i przejrzenia przez uprawnioną osobę wszystkich konwersacji pracownik-chatbot
 • Wyłączenie użytkownika z obsługi bota – do czasu ponownego włączenia użytkownik może rozmawiać bezpośrednio z konsultantem, bot nie bierze udziału w konwersacji
 • Sugestie ze strony Talk-A-Bot, czego warto nauczyć bota na podstawie historii czatu

6. Integracja z Microsoft TEAMS

 • Dostęp do panelu administracyjnego CHEQ poprzez Microsoft Teams
 • Wysyłanie powiadomień o aktywności pracowników do użytkowników z uprawnieniami administratora

7. Doradztwo przy wdrażaniu

 • Ocena potrzeb biznesowych i pomoc w organizacji wewnętrznych warsztatów w firmie
 • Szkolenie użytkowników końcowych wybranych na podstawie wyników warsztatów
 • Specyfikacja struktury chatbota na podstawie wyników warsztatów wspólnie ze specjalistami z firmy klienta

8. Rozwój osobowości bota

 • 3 koncepcyjne osobowości oraz szczegółowe opracowanie 1 finalnej osobowości chatbota
 • Graficzne awatary w formie grafiki wektorowej
 • Kreatywne pisanie tekstów dla wszystkich szablonów wiadomości bota w oparciu o wytyczne klienta
 • Kreatywne opracowanie graficzne systemu menu i drzew decyzyjnych
 • Przygotowanie ok. 30-sekundowego filmiku instruktażowego (koszt przygotowania materiału wideo został podany bez znajomości dokładnych materiałów klienta)

9. Opracowanie podstawowej bazy wiedzy

 • Przekształcenie dostarczonej przez klienta listy pytań i odpowiedzi na „przyjazny” język pasujący do osobowości bota.
 • Podział na sekcje i wyświetlanie wiadomości na podstawie prędkości czytania użytkownika
 • W razie potrzeby przygotowanie schematy objaśniające i infografiki, na podstawie podstawowej listy pytań i odpowiedzi
 • W przypadku bardziej skomplikowanych procesów, możliwe dołączanie plików w formacie .pdf, aby użytkownik nie musiał opuszczać okna czatu do uzyskania pełnej odpowiedzi (np. przy opisie procesu składającego się z 5-10 kroków)

Jesteś ciekaw, jak skorzystać z kolejnego poziomu? Wypróbuj nasz produkt!

Wyślij nam swój adres e-mail i liczbę pracowników, a my prześlemy ci spersonalizowaną ofertę w ciągu 24 godzin!

*We recommend engaging our specialists for the implementation consultancy of CHEQ. Please contact us HERE for a quotation.