CHEQ - Co to jest?

Zapoznaj się z naszym rozwiązaniem

W CZYM CHEQ MOŻE POMÓC TOBIE?

Na świecie jest 2,2 miliarda ludzi, którzy nie mają firmowego adresu e-mail, ani możliwości kontaktu z pracodawcą poprzez jakąkolwiek platformę komunikacyjną. Chociaż w przemyśle motoryzacyjnym, farmaceutycznym, w sektorze budowlanym czy logistycznym, wszyscy pracownicy i pracodawcy chcą tego samego: szybkiej, prostej i cyfrowej komunikacji między sobą. Zamiast tego, wiele firm wciąż tkwi jeszcze daleko w przeszłości – wywiesza ogłoszenia na tablicach, drukuje dokumenty, choć wszyscy ich pracownicy mają smartfony. CHEQ opiera się na opracowanej przez nas i wielokrotnie nagradzanej strukturze ramowej.

Talk-A-Bot oferuje usługę chatbotów dla dużych firm, z regionalnymi biurami w Europie i Singapurze. Uważamy, że firmy poświęcają zbyt wiele czasu, pieniędzy i zasobów ludzkich na powtarzalne zadania komunikacyjne. Dzięki cyfryzacji i automatyzacji procesów komunikacja wewnątrz i na zewnątrz firmy stanie się szybsza, wydajniejsza i najzwyczajniej może przestać być przykrym obowiązkiem. Nasz zespół programistów gwarantuje solidne zaplecze technologiczne, które dzięki zastosowaniu chatbotów pozwala zaspokoić wszelkie potrzeby komunikacyjne na najwyższym poziomie w każdej organizacji.

Nasz system obsługuje obecnie banki i instytucje rządowe, spełniając wszelkie testy bezpieczeństwa IT, a zarządzanie danymi jest w pełni zgodnie z RODO. W razie potrzeby nasz system ramowy można zintegrować z istniejącym już oprogramowaniem w dziale HR. Opracowany przez nas chatbot jest idealnym narzędziem do komunikowania przez pracodawcę informacji pojawiających się ad-hoc, przeniesienia pracownika lub całego zespołu na inną zmianę czy do innej lokalizacji, przekazywania komunikatów przed rozpoczęciem pracy. Dzięki CHEQ pracownicy mają również dostęp do najważniejszych informacji personalnych i mogą je pobrać w dowolnym momencie (miesięczne zarobki, liczba dni urlopowych), mogą też łatwo zarządzać dniami wolnymi od pracy, składając podanie o urlop lub zgłosić nieobecność.

Dzięki temu CHEQ jest w stanie wzmacniać zaangażowanie pracowników i budować wizerunek marki. CHEQ pozwala również działowi HR organizować kursy i szkolenia wewnątrz firmy, analizować informacje zwrotne od pracowników i wspierać ich rozwój – organizując takie szkolenia, na jakie faktycznie jest zapotrzebowanie.

A informacje zwrotne otrzymane po szkoleniach, pomiar i publikowanie postępów wyraźnie pokazują, że firma dba o swoich pracowników. Uważamy, że natychmiastowa odpowiedź na zapytania, sprawny przepływ informacji oraz przejrzysta i łatwa do prześledzenia komunikacja pomaga zwiększyć zaangażowanie ludzi pracujących w firmie, a także zmniejszyć rotację pracowników.

Nie mniej ważny jest też fakt, że CHEQ umożliwia firmie troszczenie się o swoich pracowników także po godzinach pracy. Przy pomocy chatbota można także uzyskać dostęp do świadczeń i benefitów. Zamiast papierowych bonów czy plastikowych kart pracodawca może je udostępniać pracownikom w formie cyfrowej, jednocześnie śledząc ich stopień wykorzystania, mając w ten sposób natychmiastową informację zwrotną, który rodzaj świadczeń (np. kupon na obiad, dofinansowanie wyjazdu) najbardziej przypadł pracownikom do gustu, co pozwoli je na bieżąco dopasowywać do potrzeb swojej załogi.

Komunikacja

Komunikacja jest kluczowym elementem w każdej pracy. Niezawodność CHEQ została sprawdzona w praktyce, zapewniając skuteczną komunikację pomiędzy setkami tysięcy ludzi jednocześnie, a także możliwość formalnego, monitorowanego i możliwego do prześledzenia dialogu pomiędzy pracownikami różnego szczebla, przy pomocy chatbotów.

Automatyzacja

Automatyzacja poprawia efektywność komunikacji bez dodatkowej pracy dla działu HR i kierownictwa firmy. Pracownicy mogą uzyskać natychmiastową odpowiedź na najczęściej zadawane pytania, a treści przekazywane przez chatbota, czyli jego odpowiedzi, można bez problemu dostosować do potrzeb kulturowych, geograficznych i językowych. 

Raporty i zgłoszenia

Statystyki dotyczące przesyłania raportów np. monitorowanie wydarzeń i zdarzeń w organizacji, można prześledzić w panelu administracyjnym.

Korzyści biznesowe

  • CHEQ umożliwia przesyłanie komunikatów i wiadomości do wszystkich lub tylko części pracowników (np. zmiana, dział itp.)
  • Pracownicy mogą komunikować się z kierownictwem firmy w ustrukturyzowany sposób (komunikaty, zapytania) 
  • Pracownicy mają dostęp do funkcji obługiwanych samodzielnie (instrukcje, formularze)

Zrewolucjonizuj komunikację w swojej firmie dzięki chatbotom!

Ty też skorzystaj z cyfrowych rozwiązań oferowanych przez chatboty!

Top