CHEQ - chatbot do komunikacji wewnętrznej

Zapoznaj się z naszym rozwiązaniem

W jaki sposób CHEQ usprawnia komunikację wewnętrzną?

Na świecie jest 2,2 miliarda ludzi, którzy nie mają firmowego adresu e-mail, ani możliwości kontaktu z pracodawcą poprzez jakąkolwiek platformę komunikacyjną. Chociaż w przemyśle motoryzacyjnym, farmaceutycznym, w sektorze budowlanym czy logistycznym, wszyscy chcą tego samego: szybkiej, prostej i cyfrowej komunikacji. Wiele firm wciąż tkwi jednak daleko w przeszłości – wywiesza ogłoszenia na tablicach, drukuje dokumenty, choć wszyscy ich pracownicy mają smartfony. CHEQ opiera się na opracowanej przez nas i wielokrotnie nagradzanej strukturze ramowej.

Talk-A-Bot oferuje usługę chatbotów dla dużych firm, z biurami w Europie i Singapurze. Uważamy, że firmy poświęcają zbyt wiele czasu, pieniędzy i zasobów ludzkich na powtarzalne zadania komunikacyjne. Dzięki cyfryzacji i automatyzacji procesów, komunikacja w firmie stanie się szybsza, wydajniejsza i przestanie być przykrym obowiązkiem. Nasz zespół programistów gwarantuje solidne zaplecze technologiczne, które dzięki zastosowaniu chatbotów pozwala zaspokoić wszelkie potrzeby komunikacyjne na najwyższym poziomie w każdej organizacji.

Nasz chatbot do komunikacji wewnętrznej obsługuje obecnie banki i instytucje rządowe, spełniając wszelkie testy bezpieczeństwa IT, a zarządzanie danymi jest w pełni zgodnie z RODO. W razie potrzeby nasz system ramowy można także zintegrować z istniejącym już oprogramowaniem w dziale HR. Opracowany przez nas chatbot jest idealnym narzędziem do komunikowania przez pracodawcę informacji pojawiających się ad-hoc, przeniesienia pracownika lub całego zespołu na inną zmianę czy do innej lokalizacji. Możliwe jest również przekazywanie komunikatów przed rozpoczęciem pracy. Dzięki CHEQ pracownicy mają dostęp do najważniejszych informacji personalnych i mogą je pobrać w dowolnym momencie (miesięczne zarobki, liczba dni urlopowych). Mogą też łatwo zarządzać dniami wolnymi od pracy, składając podanie o urlop lub zgłosić nieobecność.

Wzrost motywacji wśród pracowników dzięki sprawnej komunikacji wewnętrznej

Z pomocą CHEQ pracodawca jest w stanie wzmacniać zaangażowanie pracowników i budować wizerunek marki. Nasz chatbot pozwala również działowi HR organizować kursy i szkolenia wewnątrz firmy, a także analizować informacje zwrotne od pracowników i wspierać ich rozwój – organizując takie szkolenia, na jakie faktycznie jest zapotrzebowanie.

Informacje zwrotne otrzymane po szkoleniach, pomiar i publikowanie postępów wyraźnie pokazują, że firma dba o swoich pracowników. Dlatego też uważamy, że natychmiastowa odpowiedź na zapytania, sprawny przepływ informacji oraz przejrzysta i łatwa do prześledzenia komunikacja pomaga zwiększyć zaangażowanie ludzi pracujących w firmie, a także zmniejszyć rotację pracowników.

Ważny jest też fakt, że chatbot do komunikacji wewnętrznej umożliwia firmie troszczenie się o swoich pracowników także po godzinach pracy. Przy pomocy chatbota można uzyskać dostęp do świadczeń i benefitów. Jako przykład, zamiast papierowych bonów czy plastikowych kart pracodawca może je udostępniać pracownikom w formie cyfrowej, jednocześnie śledząc ich stopień wykorzystania. W ten sposób dostaje natychmiastową informację zwrotną, który rodzaj świadczeń (np. kupon na obiad, dofinansowanie wyjazdu) najbardziej przypadł pracownikom do gustu, co pozwoli je na bieżąco dopasowywać do potrzeb swojej załogi.

 

Komunikacja wewnętrzna w firmie

Komunikacja jest kluczowym elementem w każdej pracy. Niezawodność CHEQ została sprawdzona w praktyce, zapewniając skuteczną komunikację pomiędzy setkami tysięcy ludzi jednocześnie. Dodatkowo umożliwia formalne monitorowanie i śledzenia dialogu pomiędzy pracownikami różnego szczebla, przy pomocy chatbotów.

Automatyzacja komunikacji wewnętrznej

Automatyzacja poprawia efektywność komunikacji bez dodatkowej pracy dla działu HR i kierownictwa firmy. Pracownicy mogą uzyskać natychmiastową odpowiedź na najczęściej zadawane pytania, a treści przekazywane przez chatbota, czyli jego odpowiedzi, można bez problemu dostosować do potrzeb kulturowych, geograficznych i językowych. 

Raporty i zgłoszenia

Statystyki dotyczące przesyłania raportów np. monitorowanie wydarzeń i zdarzeń w organizacji, można prześledzić w panelu administracyjnym.

Korzyści biznesowe

  • CHEQ umożliwia przesyłanie komunikatów i wiadomości do wszystkich lub tylko części pracowników (np. zmiana, dział itp.)
  • Pracownicy mogą komunikować się z kierownictwem firmy w ustrukturyzowany sposób (komunikaty, zapytania) 
  • Pracownicy mają dostęp do funkcji obsługiwanych samodzielnie (instrukcje, formularze)

Zrewolucjonizuj komunikację w swojej firmie dzięki chatbotom!

Ty też skorzystaj z cyfrowych rozwiązań oferowanych przez chatboty!